Lok 28

The World After Cheap Oil just got published

The international adaptation of our book Suomi öljyn jälkeen (Finland After Oil) just got published by Routledge. Read more at Rauli’s blog: http://wp.me/p16cqh-zd, follow us on facebook and twitter @kaikenhuippu.

If you are interested in receiving a review-copy, please let us know by email: raulipartanen@gmail.com

********

Routledge julkaisi juuri öljykirjamme kansainvälisen adaptaation nimellä The World After Cheap Oil. Lue lisää Raulin blogista: http://wp.me/p16cqh-zd ja seuraa kirjan edesottamuksia facebookissa ja twitterissä @kaikenhuippu.

Hel 17

Tiedote 17.2.2014 – Peak Oil Finland kannattaa TEM:n energiamallin julkistamista

Lähetimme tiedotusvälineille 17.2.2014 alla olevan tiedotteen koskien Taloussanomien ilmoitusta 14.2.2014 pyytää korkeinta hallinto-oikeutta (KHO) ohjeistamaan, että työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) luovuttaisi energiankäytön tulevaisuutta käsittelevän Excel-mallinsa julkisuuteen (linkki).

Alla tiedotteemme teksti kokonaisuudessaan.

**********************************

Tiedote 17.2.2014

Peak Oil Finland kannattaa TEM:n energiamallin julkistamista

Taloussanomat ilmoitti 14.2.2014 pyytävänsä korkeinta hallinto-oikeutta (KHO) ohjeistamaan, että työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) luovuttaisi energiankäytön tulevaisuutta käsittelevän Excel-mallinsa julkisuuteen. Muun muassa kansallinen energia- ja ilmastostrategia perustuu mallin mukaisiin energia- ja päästöskenaarioihin. Malli ei kuitenkaan näytä huomioivan öljyn tuotantohuippua, jonka ennakoiminen säästäisi lähitulevaisuudessa Suomelle miljardeja euroja vuodessa. Avoin malli voisi ratkaista sekä TEM:n että Peak Oil Finlandin asiantuntijoiden esittämät huolet.

1)      Suomessa on TEM:n ulkopuolella riittävästi energia- ja ilmastoalan asiantuntemusta mallin arvioimiseksi. Yrityksissä, yliopistoissa ja järjestöissä toimivat asiantuntijat tuntevat mallinnukseen liittyvät ongelmat ja rajoitukset, joten TEM:n huoli väärien tulosten saamisesta ei ole perusteltu. Lisäksi julkisen mallin rakenteen ja sisällön voi asettaa kansainvälisen asiantuntija- ja tiedeyhteisön arvioitavaksi, mikä edelleen nopeuttaa mahdollisten malliin jääneiden virheiden paljastumista ja korjaamista.

2)      Avoin energiamalli hyödyttäisi koko yhteiskuntaa. Peak Oil Finlandin asiantuntijat tarjoavat apuaan mallin luotettavuuden ja kattavuuden parantamiseksi. Mallia voidaan kehittää niin käyttäjäystävälliseksi, että asiantuntijoiden lisäksi yksittäiset yritykset, kaupungit ja kansalaiset voivat sen avulla helposti arvioida omien valintojensa järkevyyttä tai ennakoida muutostarvetta.

3)      Nykyisen mallin on osoitettava selkeästi, miksi öljyn tuotantohuippua ei edes mainita energia- ja ilmastostrategiassa. TEM:n energiaosaston ylijohtaja Esa Härmälä kertoi Taloussanomissa 5.2.2014 olevansa tietoinen öljyn tuotantohuipusta. Haastattelussa esitetyt perustelut eivät kuitenkaan tee tuotantohuipusta niin epätodennäköistä tai sen vaikutuksista niin vähäisiä, että Suomella on varaa olla aktiivisesti varautumatta siihen, toisin kuin monet muut maat. Suomen 2025 tavoittelema Keski-Euroopan nykyinen öljyn kulutustaso on saavutettavissa passiivisesti markkinoiden varaan laskien, mutta ei tuo kilpailuetua kyseisiin maihin verrattuna. Härmälän toiseksi ratkaisuksi esittämä liuskeöljy siirtää IEA:n mukaan öljyhuippua parhaimmillaankin vain muutamalla vuodella, eivätkä suuret amerikkalaiset öljy-yhtiötkään ole pystyneet kasvattamaan tuotantoaan merkittävästi, vaikka niiden investoinnit ovat kasvaneet 40-90%.

”TEM ei näytä olevan varautunut edes IMF:n ja OECD:n ennusteiden mukaiseen öljyn hinnan kaksinkertaistumiseen vuosikymmenessä. Vaikutukset voivat olla vakavampiakin, ja Suomi on ainakin vuosikymmenen verran myöhässä.” Peak Oil Finlandin puheenjohtaja Rauli Partanen sanoo. ”Energiamallien ja varautumiskyvyn on oltava huomattavasti nykyisiä parempia, sillä ne ovat tähän mennessä jättäneet öljyhuipun mahdollisuuden ja sen todennäköiset vaikutukset täysin huomiotta.”

”Toivon, että virkamiehet ottaisivat vastaan kaiken sen tuen, jota Suomen tilanteesta huolestuneet asiantuntijamme pystyvät tarjoamaan. En näkisi tässä kilpailuasetelmaa TEM:n kanssa, vaan julkisen mallin avulla kaikki voivat hyötyä toistensa erikoisosaamisesta.” Harri Paloheimo, johtava asiantuntija Peak Oil Finlandista, sanoo. ”Muun muassa Coreorient Oy on jo aloittanut Avoimen kansallisen energiamallin valmistelun.”

Lisätiedot:
Peak Oil Finland  – www.peakoil.fi
Rauli Partanen    – rauli.partanen@peakoil.fi      /  050 5603544
Heikki Waris        – heikki.waris@peakoil.fi         /  050 487 2134
Harri Paloheimo  – harri.paloheimo@peakoil.fi   /  050 483 6388

Tou 09

Tiedote 8.5.2013 – OECD ennustaa rajusti kallistuvaa öljyä lähivuosina

Lähetimme 8.5.2013 alla olevan tiedotteen koskien OECD:n taloustutkimusyksikön tuoretta raporttia öljyn hinnan kehityksestä nimeltä ”The Price of Oil – Will it Start Rising Again?” (linkki).

Alla tiedotteemme teksti kokonaisuudessaan.

**********************************

Tiedote 8.5.2013

OECD:n ekonomistit ennustavat öljynhinnan kaksinkertaistumista 2020 mennessä

OECD:n ekonomistien tuore raportti ennustaa öljynhinnan voimakasta nousua lähivuosille, mikäli talouskasvu elpyy. Öljyn tuotantohuippua tutkivan ASPO Finland-järjestön mukaan seuraukset ovat OECD:n raporttiakin vakavampia, sillä maailmantalous ei kestä esitetyn suuruista öljynhinnan nousua. Tällöin ennustettu öljyntuotannon kasvukin jää haaveeksi, sillä se edellyttää yhä korkeampia hintoja.

1) Öljynhinta tulee nousemaan mallin mukaan 150–270 dollarin barrelihintaan 2020 mennessä. Perusskenaariossa öljyn reaalihinta nousee 190 dollariin tynnyriltä. Jos maailmantalous elpyy edes lähelle 2008 edeltänyttä tasoa, myös maailman, lähinnä Kiinan ja Intian, öljynkulutus jatkaa kasvuaan. Hintatasoon vaikuttaa ennen kaikkea kyky korvata öljyä merkittävästi muilla energialähteillä seuraavan 7 vuoden aikana. Runsaista epävarmuustekijöistä johtuen hintahaarukka on kuitenkin varsin laaja, ja hintojen nousut tulevat olemaan todennäköisesti äkillisiä.

2) Malli olettaa öljyntuotannon kasvavan nykyisestä 90 miljoonasta tynnyristä päivässä 104 miljoonaan tynnyriin 2020 mennessä – tai hinta nousee vielä enemmän. Kaavailtu tuotannon kasvattaminen ei monien muiden asiantuntijoiden mukaan ole mahdollista geologisista rajoitteista johtuen.  OECD-raportin käyttämä malli puolestaan nojaa kysynnän mukaiseen tuotannon kasvuun. Se ei esitä uskottavasti, mistä lisääntynyt tuotanto tullaan saamaan. Samalla IEA:n mukaan nykyiset lähteet ehtyvät noin 12 miljoonaa päivätynnyriä, ja tämä tuotanto pitää myös korvata. Mikäli öljyntuotanto ei kasva, raportin oletusskenaarioon verrattuna koetaan voimakkaampi hintojen nousu samalla kun talouskasvu heikkenee.

3) Öljyn hinnan kulutusjoustot ovat raportin mukaan vaatimattomia, mikä kasvattaa hintojen nousupainetta ja lisää äkkinäisiä hintamuutoksia. Lyhyellä aikavälillä öljyn kysyntä ei mainittavasti reagoi hinnanmuutoksiin, sillä kuluttajilla ei ole riittävän houkuttelevaa vaihtoehtoa öljyn käytölle. Pidemmällä aikavälillä hinnan nousu prosentilla alentaa kulutusta 0,2 prosenttia. Mikäli hinta haluttaisiin pitää mallin ennusteen alarajalla, tämä edellyttäisi sekä tuotannon että kysynnän jouston kaksinkertaistumista. Öljynkäytölle ja tuotannolle ei kuitenkaan ole näköpiirisissä tämän mahdollistavia vaihtoehtoja.

”Ekonomistien mallissa ei huomioida öljyntuotannon fyysisiä rajoitteita. Silti se päätyy ennustamaan öljynhinnan lähes kaksinkertaistumista 190 dollariin tynnyriltä 2020 mennessä.” ASPO Finlandin puheenjohtaja Rauli Partanen sanoo. ”Tuntuu hurjalta ajatella tilannetta, jossa öljyntuotanto jatkaa viime vuosien kitukasvuisella trendillään. Esimerkiksi IMF on päätynyt omissa malleissaan satojen prosenttien hinnannousuihin öljyn tuotantohuipun jälkeisinä vuosina, jos öljy ei olekaan niin helposti korvattavissa mitä on luultu. On selvää että länsimaiset taloudet ja monet öljystä riippuvaiset toimialat lamaantuvat jo paljon matalammilla öljynhinnoilla, kuin mitä nämä mallit päätyvät ennustamaan.”

”Tämäntyyppistä viestiä on alkanut tihkua yhä useammalta taholta,” Heikki Waris ASPO Finlandista sanoo. ”Olisi korkea aika, että Suomenkin virkamiehet ja päättäjät tutustuisivat näihin raportteihin. Niiden tarjoama kokonaiskuva kehityksestä on huomattavasti huolestuttavampi kuin esimerkiksi Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n tarjoama. IEA:n ennusteet hinta- ja tuotantotrendeistä ovat jo vuosia olleet aivan liian optimistisia.”

Lisätiedot:
ASPO Finland      – www.aspo-finland.fi
Rauli Partanen    – rauli.partanen@aspo-finland.fi      /  050 5603544
Heikki Waris        – heikki.waris@aspo-finland.fi          /  050 487 2134
Harri Paloheimo – harri.paloheimo@aspo-finland.fi  /   050 483 6388
Tiedote pdf: ASPO-tiedote-2013-05-08-oecd ennustaa kallistuvaa öljyä.

Lähde: Fournier, J. et al. (2013), “The Price of Oil – Will it Start Rising Again?”, OECD Economics Department Working Papers, No. 1031, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k49q186vxnp-en

Huh 23

Tarkennus ASPO Finlandin toiminnasta

Järjestömme nimi on aiheuttanut sekaannusta, koska se on samankaltainen Aspo Oyj:n kanssa. ASPO Finland -järjestöllä ei ole mitään yhteyttä Aspo Oyj:n kanssa. ASPO Finlandin nimi tulee sanoista Association for the Study of Peak Oil and Gas.

Olemme taloudellisesti ja poliittisesti riippumaton ja sitoutumaton asiantuntijaverkosto. Tarkoituksemme on tarjota puolueetonta asiatietoa ja näkemyksiä öljyyn ja energiaan liittyvissä kysymyksissä konsulttiyritysten, etujärjestöjen, ideologisten liikkeiden ja virkamieskoneiston arvioiden ja raporttien rinnalle.

Huh 18

ASPO Finland mediassa

Sekä tuoreen kirjamme, että Energia- ja ilmastostrategian kannanottojemme tiimoilta öljyasia on saanut näkyvyyttä Suomen medioissa viime päivinä. Alla koottuna muutamia.

Huh 16

Halpa öljy loppuu, Mitä tekee Suomi? Debatti ja tietokirjan julkistus ke 17.4. klo 13.15

TIEDOTE JA KUTSU MEDIALLE

”Tämä kirja saa lukijan haukkomaan henkeään, väittämään vastaan – ja aloittamaan tulevaisuuden suunnittelemisen alusta.” – Filosofi Maija-Riitta Ollila

”Upea tietopaketti.” – Professori Peter Lund

Onko Suomea öljyn jälkeen?

Tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen järjestää ASPO-Finlandin kanssa yleisötilaisuuden eduskuntatalon lisärakennuksen Kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3) keskiviikkona 17.4. kello 13.15. Tervetuloa!

Ohjelma:
Oras Tynkkynen avaa tilaisuuden ja kertoo öljyn merkityksestä kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa.

Suomi öljyn jälkeen -tietokirja julkistetaan. Kirjasta keskustelemassa ovat mukana ASPO-Finlandia edustavat kirjoittajat Rauli Partanen, Harri Paloheimo ja Heikki Waris.

Aihepiiristä käytävän debatin vetää Helsingin Sanomien toimittaja Anssi Miettinen ja siihen osallistuvat kirjoittajien lisäksi:

  • Pekka Tervo, Työ- ja elinkeinoministeriö, neuvotteleva virkamies
  • Mauri Pekkarinen, kansanedustaja, Talousvaliokunnan puheenjohtaja
  • Anni Huhtala, VATT, tutkimusjohtaja

Suomi öljyn jälkeen tuli painosta tulikuumaan aikaan: Suomen hallitus hyväksyi ennen pääsiäistä energia- ja ilmastostrategian, joka on kirjoittajien mukaan pulmallinen: ”hallitus on ottamassa suuren ja hallitsemattoman riskin jättäessään öljyn sivurooliin”.

Miksi öljy – ja sen hupeneminen – ovat niin tärkeitä asioita?

Suomi öljyn jälkeen latoo pöytään kovat faktat herkullisessa paketissa: Suomi nielee öljyä 200 000 tynnyriä päivässä, lähes 400 litraa joka ikinen sekunti. Elintasomme on rakennettu suomalaisen sisun lisäksi halvalla öljyllä, ja öljyn mukana elintasomme myös seisoo tai romahtaa. Nyt maailman öljy hupenee: halpa ja helppo öljy on pumpattu lähes viimeiseen pisaraan. Miten käy Suomelle – tuolle pienelle pohjoiselle maalle, jolla ei ole omaa öljyntuotantoa? Onko Suomen valtio varautunut historialliseen haasteeseen?

KIRJAN TIEDOT:

Rauli Partanen, Harri Paloheimo & Heikki Waris: Suomi öljyn jälkeen
ISBN: 978-952-264-196-0
Into Kustannus, nidottu, 344 sivua
Iso kansikuva: www.intokustannus.fi/images/isotkannet/suomioljynjalkeen.jpg

LISÄTIEDOT:

Tatu Matilainen, Into Kustannus, tatu.matilainen@intokustannus.fi, 040 7462 617
Jaana Airaksinen, Into Kustannus, jaana.airaksinen@intokustannus.fi, 045 633 4495
Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@kurvinkirja.fi

Rauli Partanen, 050 5603544
Heikki Waris, 050 487 2134
Harri Paloheimo, harri.paloheimo@aspo-finland.fi, 050 483 6388

ASPO Finland, www.aspo-finland.fi

www.intokustannus.fi

Maa 25

Lehdistötiedote: ”Hallituksen energia- ja ilmastostrategia voi ajaa Suomen talouden kriisiin”

Tiedote 25.3.

Hallituksen energia- ja ilmastostrategia voi ajaa Suomen talouden kriisiin

Hallitus on ottamassa suuren ja hallitsemattoman riskin jättäessään öljyn sivurooliin 20.3.2013 hyväksymässään kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa.  Öljy on maailman tärkein strateginen luonnonvara: yhteiskunta ja talousjärjestelmä ovat täysin riippuvaisia riittävän edullisesta öljystä. Useiden asiantuntija-arvioiden mukaan öljyn tuotanto ja hinta kehittyvät kuitenkin IEA:n energiaraportteihin verrattuna oleellisesti huonompaan suuntaan.

Riippumattomia öljyasiantuntijoita edustava ASPO Finland kritisoi erityisesti seuraavia puutteita:

1. Strategian pohjana käytetyt ylioptimistiset arviot öljyn tuotanto- ja kulutustrendeistä johtavat riittämättömiin toimenpidesuosituksiin. IEA:n kysyntään perustuvat ennustemallit ovat viime vuosina yliarvioineet kykyä kasvattaa öljyntuotantoa, kun geologiset rajat ovat tulleet vastaan. Samalla strategia aliarvioi Kiinan ja muiden kehittyvien talouksien kulutuksen kasvua, joka pienentää merkittävästi OECD-maiden käyttöön jäävän tuontiöljyn määrää.
2. Strategian keskittyminen öljyn suhteelliseen osuuteen energian kokonaiskulutuksesta vaikeuttaa toimenpiteiden kohdentamista. Öljyn kokonaiskulutukselle ei ole asetettu määrällisiä rajoja. Vaihtotaseeseen vaikuttaa kuitenkin nimenomaan kulutuksen määrä eikä osuus. Nyt asetettujen tavoitteiden perusteella kulutus henkeä kohti laskisi vuoteen 2025 mennessä vasta keskieurooppalaiselle tasolle.
3. Strategia ei vähennä Suomen öljyriippuvuutta, vaan voi jopa kasvattaa sitä. Kulutusta esitetään leikattavaksi lähinnä helpoista kohteista, kuten öljylämmityksestä. Öljyntuonnin vaikeutuessa ja hinnan noustessa jäljellä olevat keinot vaativat pitkäaikaisia ja suuria investointeja.

Öljyn hinta voi vaikuttaa Suomen talouteen globaalien kytkösten kautta yllättävistä suunnista ja odottamattoman voimakkaasti. Öljyn hintapiikeillä ja taantumilla on historiallisesti hyvin selkeä yhteys. Lisäksi IMF:n ekonomistien tuore malli ennustaa öljyntuotannon kasvavan alle prosentin vuodessa tällä vuosikymmenellä. Tämäkin kasvu vaatii öljynhinnan lähes kaksinkertaistumista samana aikana. Useat asiantuntijatahot esittävät kokonaistuotannon kääntyvän jopa pysyvään laskuun. Tällöin öljynkulutus voi vähentyä Suomessa useilla kymmenillä prosenteilla jo tällä vuosikymmenellä. Vaihtoehtoisesti öljystä maksettava hinta voi jopa kaksinkertaistua ja painaa vaihtotasetta negatiiviseksi.

IEA:n pääekonomistin Fatih Birolin mukaan varautumistoimet olisi pitänyt aloittaa jo kymmenen vuotta sitten.

ASPO Finlandin puheenjohtaja Rauli Partanen toteaa: ”Toimenpiteiden käynnistäminen öljyn tuotantoriskeihin varautumiseksi on aina viisas valinta. Aihe on saanut osakseen valitettavan vähän huomiota kansallisella tasolla. Suomi öljyn jälkeen –tietokirja tarjoaa päättäjille ja kansalaisille hyvät perustiedot tästä laaja-alaisesta ja monimutkaisesta aiheesta.”

ASPO Finland tarjoaa asiantuntemustaan tarvittavien ratkaisujen jäsentämiseksi sekä energia- ja ilmastostrategian kehittämiseksi ennen kuin siihen perustuviin päätöksiin tai jatkotoimenpiteisiin on sitouduttu eduskunnan käsittelyssä.

Lisätiedot:

ASPO Finland ry  – www.aspo-finland.fi
Rauli Partanen    – 050 5603544
Heikki Waris        – 050 487 2134
Harri Paloheimo – harri.paloheimo@aspo-finland.fi / 050 483 6388
Tiedote pdf-tiedostona: ASPO_Tiedote_2013-03-25